Regulamin

Spis treści


DEFINICJE

 • SERWIS - strona internetowa programu CoreCrypt, CoreEditor lub CoreEditor for LaTeX prowadzona przez BinSoft Karol Wierzchołowski
 • PROGRAM - aplikacja CoreCrypt, CoreEditor lub CoreEditor for LaTeX udostępniona przez Serwis i zainstalowana w środowisku Windows
 • CZYTELNIK - dowolna osoba przeglądająca Serwis
 • UŻYTKOWNIK - osoba zarejestrowana w Serwisie lub posiadająca zainstalowany Program
 • KLIENT - osoba, która zakupiła lub jest w trakcie zakupu Programu
 • MODERATOR i ADMINISTRATOR - osoby zarządzające Serwisem i forum
 • LOGOWANIE - proces weryfikacji adresu e-mail i hasła użytkownika celem udostępnienia mu osobistego panelu użytkowego
 • FORUM - miejsce dyskusji użytkowników na różne tematy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z Serwisu i Programu zarówno przez osoby zarejestrowane, klientów, jak również osoby anonimowe (nie posiadające swoich kont).
 2. Czytelnik ma prawo do przeglądania i pobierania udostępnionych materiałów z Serwisu, chyba że są one udostępnione tylko dla zarejestrowanych osób lub klientów.
 3. Czytelnik ma prawo pobrania Programu i zainstalowania go na swoim komputerze w celu przetestowania jego funkcji. Po okresie testowym użytkownik jest zobowiązany do odinstalowania programu lub zakupienia licencji.

REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 2. Warunkiem rejestracji w Serwisie jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz posiadanie własnej skrzynki e-mail.
 3. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu specjalnego formularza i akceptacji niniejszego regulaminu.
 4. Podanie błędnych danych w procesie rejestracji skutkuje natychmiastowym usunięciem konta.
 5. Administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny.

 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji swoich danych podanych w formularzu natychmiast gdy nastąpi ich zmiana.
 7. W momencie rejestracji użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych (udostępnionych w formularzu) w celu realizacji przyszłych zamówień oraz w celach marketingowych serwisu. Przez cele marketingowe rozumie się reklamowe wiadomości e-mail wysyłane do użytkownika. Serwis zastrzega jednak, że dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim, a wiadomości reklamowe dotyczyć będa tylko usług świadczonych przez BinSoft - producenta Programu.
 8. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta, co odbywa się po uprzednim zwróceniu się do moderatora lub administratora Serwisu lub skorzystaniu z odpowiedniego narzędzia dostępnego w panelu użytkownika.

ZAMÓWIENIA I REKLAMACJE

 1. Za pośrednictwem niniejszego Serwisu można zakupić różne programy firmy BinSoft,
 2. W celu zakupienia określonego programu należy skorzystać z formularza dostępnego w zakładce Kup program.
 3. Przed dokonaniem zakupu usługi użytkownik zobowiązany jest do przetestowania Programu w swoim środowisku pracy. Producent zapewnia 30-dniowy okres testowania (ze zdefiniowanym limitem uruchomień), w którym kupujący ma możliwość sprawdzenia, czy produkt spełnia jego wszystkie oczekiwania i czy działa poprawnie w jego środowisku komputerowym.
 4. Po zakupieniu programu w niniejszym Serwisie użytkownik ma możliwość skorzystania z dwóch form płatności. Płatność przelewem na wskazane w zamówieniu konto lub płatność elektroniczna.

 5. W przypadku skorzystania z płatności Przelewem zamówienie będzie zrealizowane w ciągu maksymalnie 48h od daty zaksięgowania przelewu.
 6. W przypadku skorzystania z płatności elektronicznej zamówienie będzie zrealizowane w ciągu maksymalnie 24h od daty zaksięgowania wpłaty w serwisie pośredniczącym Dotpay.pl.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówienia lub zakupionych produktów należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: info@binsoft.pl.
 9. W celu złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie konta w Serwisie. Składając jednak zamówienie Klient wyraża zgodę, na przechowywanie i wykorzystywanie podanych przez niego danych na potrzeby realizacji zamówienia. Klient wyraża również zgode na otrzymywanie wiadomości e-mail związanych z zamówieniem oraz z materiałami reklamowymi dotyczącymi produktów i usług świadczonych przez BinSoft.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie bez poinformowania o tym użytkowników serwisu.
 2. W przypadku nie akceptacji treści regulaminu po jego modyfikacji użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta lub złosić prośbę o usunięcie wszystkich jego danych z bazy BinSoft.

Data ostatniej zmiany: 17.08.2012 r.

Szanowny Użytkowniku :-)
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) chcielibyśmy Cię poinformować,
w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z serwisu CoreEditor.
Zamykając ten komunikat, poprzez kliknięcie przycisku Akceptuję, wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, jak również na przyjmowanie na swoim urządzeniu tzw. plików cookies,
zarówno przez nas, tj. BinSoft Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczytnie, jak i przez naszych Zaufanych Partnerów - w celach marketingowych, włączając w to analizowanie i profilowanie.
Dokładne informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Zachęcamy, zapoznaj się znią!

Akceptuję Nie akceptuję