Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem tej strony WWW (zwanej dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest 
BinSoft Sp. z o.o. Sp. k. (NIP: PL7451847216, REGON: 36516985100000, KRS: 0000625979)
 3. Dane osobowe zbierane przez BinSoft Sp. z o.o. Sp. k. za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. BinSoft Sp. z o.o. Sp. k. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Serwis.
 5. BinSoft Sp. z o.o. Sp. k. wyznaczyła inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej: Adam Przychodko / IODO / ul. Władysława IV 35, 12-100 Szczytno, e-mail: iodo@binsoft.pl

§ 1 Definicje

 1. Administrator — BinSoft Sp. z o.o. Sp. k. (NIP: PL7451847216, REGON: 36516985100000, KRS: 0000625979).
 2. Cookies — Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z niniejszej strony WWW. Pliki cookies to pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty pozwalające na jego identyfikację. Wykorzystywane są one w procesie uwierzytelnienia (logowania) użytkownika. Pliki te i identyfikatory nadawane za ich pośrednictwem wykorzystywane są również w celu zbierania danych statystycznych, analizowania ich oraz do profilowania.
 3. Serwis — niniejsza strona internetową.
 4. Urządzenie — oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Użytkownik — każda osoba korzystająca z Serwisu.
 6. Konto internetowe — każda osoba korzystająca z Serwisu może posiadać swoje indywidualne konto, które pozwala na wgląd oraz zarządzanie swoim kontem.

§ 2 Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi, korzystając z formularza kontaktowego lub formularza LiveCzat. Dane te przekazuje zawsze dobrowolnie, są one jednak konieczne, aby zrealizować konkretny cel:
  • formularz kontaktowy, formularz LiveCzat ma na celu umożliwić kontakt z Administratorem, jeśli Użytkownik tego potrzebuje;
 2. Administratorem danych osobowych jest firma BinSoft Sp. z o.o. Sp. k. (NIP: PL7451847216, REGON: 36516985100000, KRS: 0000625979), która działa zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).
 3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również do natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może dokonać samodzielnych zmian w każdej chwili po zalogowaniu się na swoje Konto lub też może skontaktować się z Serwisem, wysyłając wiadomość e-mail na adres pomoc@binsoft.pl lub wiadomość tradycyjną na adres siedziby Firmy.
 5. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych;
  • natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy;
 6. W celu realizacji zamówienia składanego przez Użytkownika, Administrator może udostępniać zebrane dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, banki, operatorzy systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

§ 3 Powierzenie przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są gromadzone zgodnie z zasadą privacy by default (minimalizacji danych potrzebnych do wypełnienia celu przetwarzania) i przekazywane jedynie do:
  • HITME.pl - MAREK BAJERSKI ul. F. Mamuszki 17A, 80-178 Gdańsk, NIP: 879-248-70-67, REGON: 340405340 — w celu przechowywania ich na serwerze. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
  • Smartsupp.com, s.r.o. ul.Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Republika Czeska, NIP: CZ03668681 — w celu kontaktu przez udostępniony LiveChat na stronie Sklepu internetowego. Smartsupp jest zgodny z rozporządzeniem RODO. Informacje na temat prywatności danych osobowych i przetwarzania danych Smartsupp znajdują się na stronie www.smartsupp.com/privacy. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne, aby zapewnić Ci obsługę klienta LiveChat.
  • Google (wykorzystane narzędzie to Google Analytics) — w celu analizy statystyk strony. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Dane o użytkownikach i zdarzeniach są anonimowe i przechowywane przez 26 miesięcy, a następnie usuwane z serwerów firmy Google. Czas ten jest liczony od ostatniej interakcji użytkownika z Serwisem, przy każdej interakcji jest naliczany od początku. Możesz przeczytać o tym, jak Google zabezpiecza te dane: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
  • Facebook — narzędzie do „polubienia” naszych rozwiązań na koncie Użytkownika;
  • Twitter — narzędzie do publikacji postów Administratora na własnych serwisach jak i „polubienia” naszych rozwiązań na koncie Użytkownika;

Dane nie są sprzedawane i udostępniane żadnym innym podmiotom trzecim. Jedynym wyjątkiem są wymienione powyżej podmioty, które świadczą usługi umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu.

§ 4 Cele w jakich wykorzystywane są pliki Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
  • dopasowania do potrzeb Użytkownika oraz ułatwiania korzystania z Serwisu, w tym:
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika; zbierania i analizowania danych o Urządzeniu Użytkownika w celu poprawiania działania Serwisu i ułatwiania korzystania z niego
   • zbierania danych statystycznych, analizowania ich oraz do profilowania (rekomendacji treści i dostosowania nowych treści pod zainteresowania Użytkowników;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;
 3. wykorzystanie w procesie uwierzytelniania (logowania) użytkownika;
 4. zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • Facebook [administrator cookies: Facebook z siedzibą w USA] (Dzięki plikom cookie Facebook może oferować użytkownikom swoje produkty i zrozumieć informacje otrzymywane na ich temat, w tym informacje o korzystaniu przez nich z innych witryn i aplikacji, niezależnie od tego, czy są zarejestrowani lub zalogowani;
  • Twitter [administrator cookies: Twitter z siedzibą w USA] — więcej o polityce prywatności Twitter: https://twitter.com/en/privacy

§ 5 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 6 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do BinSoft obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności BinSoft będzie informować na stronach serwisu.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą Polityką Prywatności, firma BinSoft prosi o kontakt na adres e-mail pomoc@binsoft.pl.


Zmiana decyzji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w plikach Cookies:
Akceptuję Nie akceptuję

Szanowny Użytkowniku :-)
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) chcielibyśmy Cię poinformować,
w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z serwisu CoreEditor.
Zamykając ten komunikat, poprzez kliknięcie przycisku Akceptuję, wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, jak również na przyjmowanie na swoim urządzeniu tzw. plików cookies,
zarówno przez nas, tj. BinSoft Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczytnie, jak i przez naszych Zaufanych Partnerów - w celach marketingowych, włączając w to analizowanie i profilowanie.
Dokładne informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Zachęcamy, zapoznaj się znią!

Akceptuję Nie akceptuję